919קריאה בתורה פרשת וזאת הברכה לתקציר
קריאה בתורה פרשת וזאת הברכה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית כהן/ראשון בימים שני וחמישי
920קריאת התורה פרשת וזאת הברכה לתקציר
קריאת התורה פרשת וזאת הברכה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית לוי/שני בימים שני וחמישי
921קריאת התורה לפרשת וזאת הברכה לתקציר
קריאת התורה לפרשת וזאת הברכה בנוסח ספרדי ירושלמי ללימוד ושמיעה. הקריאה לעליית ישראל/שלישי בימים שני וחמישי