626להיכן מובילה צרות עין לתקציר
הקנאה התאווה והכבוד מוציאין את האדם מהעולם. "משל ונמשל בנושא צרות העין" הממחיש את גודל ההשחתה של צרות העין