2פרשת בראשית לתקציר
"משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת בראשית". ההתבוננות בבריאת העולם ובפירות העץ, מעידה שיש בורא לעולם. משל ונמשל הממחישים שאין דבר בעולם ללא יוצר.