629כל אחד יכול להצליח לתקציר
"רעיון נפלא עם מוסר השכל". סיפור המביא לתודעה שכל אחד יכול לשמור את מצוות הקב"ה. משל ונמשל המאפשרים להבין שהכל תלוי ברצון שלנו ובהכנה הראויה -לחיים בכלל ולקיום מצוות בפרט... היאוש מפסידנו את ההצלחה לומר "אינני יכול" זה הפשע הגדול ביותר שהאדם יכול לעשות לעצמו...
631ללמוד כל דבר לתקציר
מה כבר אפשר ללמוד מעיפרון?! "משל ונמשל נפלאים" כיצד מכל דבר בחיים אפשר ללמוד ולקחת מוסר ובינה ומהם ההשלכות לגבינו. "סיפור על נגר" שהדריך עיפרון איך עליו להתמודד עם החיים שלפניו ומה זה קשור אלינו... חובה לצפות!!!