ברכות שלאחר ההפטרה בשבת

הברכות שנאמרות לאחר קריאת ההפטרה בשבת

לדבר תורה הבא
רפאל (רפי) בן רחל (רשל) ז"ל
משה הכהן בן בת שבע מסעדה ז"ל
יסמין בת חן. מיכל מלכיאל.
שיראל, הודיה ויהונתן אריאל
כל חולי עמו ישראל