הנך מועבר לעמוד תשלום יש להיכנס לאחר שבררת מהו סכום החיוב שלך בטלפון: 0722218448