"ספר מעשי אבות"1 ₪לתקציר
ספר "מעשי אבות" ביאור למסכת אבות ותיאור קורות חייהם ופועלם של התנאים המופיעים במסכת אבות. ניתן להשיג אצל המחבר הרב דוד חדד בטלפון: 050-5233597