20פרשת לך-לךלתקציר
"דבר תורה לפרשת לך לך" השקפה בפרשת השבוע פרשת לך-לך. משמעותה של ברית המילה. ברית המילה=שלימות. מעשיו של מי מתוקנים יותר של האדם או של הקב"ה? מעשה בטורנוסרופוס ורבי עקיבא המוכיח שמעשי האדם מתוקנים יותר.
629כל אחד יכול להצליחלתקציר
"רעיון נפלא עם מוסר השכל". סיפור המביא לתודעה שכל אחד יכול לשמור את מצוות הקב"ה. משל ונמשל המאפשרים להבין שהכל תלוי ברצון שלנו ובהכנה הראויה -לחיים בכלל ולקיום מצוות בפרט... היאוש מפסידנו את ההצלחה לומר "אינני יכול" זה הפשע הגדול ביותר שהאדם יכול לעשות לעצמו...
630איזהו עשיר השמח בחלקולתקציר
"סיפור יפה עם מוסר השכל". על מאמר חז"ל במסכת אבות: "איזהו עשיר השמח בחלקו". משל ונמשל הממחישים כי החתירה לממון מתוך הרצון להשיג יותר מהזולת איננה עשירות! עשירות היא לשמוח במה שיש לי כעת!!!
631ללמוד כל דברלתקציר
מה כבר אפשר ללמוד מעיפרון?! "משל ונמשל נפלאים" כיצד מכל דבר בחיים אפשר ללמוד ולקחת מוסר ובינה ומהם ההשלכות לגבינו. "סיפור על נגר" שהדריך עיפרון איך עליו להתמודד עם החיים שלפניו ומה זה קשור אלינו... חובה לצפות!!!
954חנוכה - למה אוכלים סופגנייה?לתקציר